Ecologisch hoveniersbedrijf Michiel Coesel

Waterafkoppeling

Met waterafkoppelen wordt bedoeld het opheffen van de verbinding regenpijp naar het riool. In plaats van afvoer naar het riool wordt het regenwater de tuin in geleid of naar een ondergrondse opslag.

Afkoppelen is heel nuttig, omdat:

afbeelding van infiltratiesysteem
Ondergronds infiltratiesysteem met krat
Regenwater kan in de tuin worden geleid naar een verlaging (greppel, wadi etc.) waar het langzaam de grond in kan zakken of naar een plek met een ondergrondse waterberging waarvandaan het water de grond in kan. Zo’n berging bestaat bijvoorbeeld uit waterdoorlatende kunststof buizen (of kratten), omwikkeld met waterdoorlatend filterdoek. De buis is berging en infiltratievoorziening tegelijk. Bij dit systeem horen onderdelen als een bladvang en een zandvang, bedoeld om verstopping ervan te voorkomen. Regenwater wordt rechtstreeks naar de infiltratievoorziening afgevoerd. Boven de buis moet minimaal nog een halve meter grond aanwezig zijn. Ondergrondse infiltratie is geschikt voor verharde tuinen en opritten, maar ook voor kleinere tuinen en voortuintjes. Middels een infiltratietest en een berekening van de hoeveelheid regenwater wat op het dak valt kan berekend worden hoe een en ander gedimensioneerd moet worden.